Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 234318

Dato: 10.04.2023

Ikke enig I strengere smittevern lov.