Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 395316

Dato: 11.04.2023

Jeg er i mot denne innføringen.