Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 301845

Dato: 11.04.2023

NEI TIL ENDRINGER I SMITTEVERNLOVEN