Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 836182

Dato: 01.03.2023

Forslaget høres greit ut, men det krever at våre myndigeter holder seg orientert og ikke tar overilede besluttninger om nedstengning av samfunnet slik som ved Corona. I ettertid viste det seg at FHI hadde kastet seg på en ensidig strategi hvor noe som kunne helbredes ble behandlet som uhelbredelig av FHI. Det var klart at FHI kastet seg på WHO/WEF linjen og giddet ikke på høre på alternativer i behandling som ble brukt i land som India og Japan, men lyttet villig til Bill Gates.

Så jeg er imot lov endringen siden jeg har fått lite tiltro til FHI og våre politiske myndigheter og en slik omgripende blanko fullmakt kan ikke gies FHI.