Høringssvar fra Anders Jordåen

Dato: 11.04.2023

Jeg sier klart NEI til dette lovforslag, fordi det strider imot våre menneskerrettigheter og frihet. NEI NEI