Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 305743

Dato: 11.04.2023

Endring i smittevernloven mht til isolering og smittekarantene er i strid med Grunnloven og gir byråkrater og valgte personer for stor makt til å utøve kontroll over befolkningen.