Høringssvar fra Solvår Hertzberg

Dato: 15.02.2023

NEI til bruk av tvangsisolering og karantene