Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 381243

Dato: 11.04.2023

Høringens saksnummer: 23/1642

Høring: Høring - endringer i smittevernloven ( isolering og smittekarantene) og helseberedskapsloven og medisinsk utstyr).

Er fullstendig imot at man enda en gang vurderer å innskrenke folks frihet, stenge skoler og virksomheter, isolere friske mennesker, voksne og barn, når dette ikke hadde noen posiitiv effekt i forbindelse med en påstått pandemi i 2020. I tillegg ble det satt igang en masse "vaksinering" med ikke utprøvde sprøyter som viste seg å både være skadelige og dødelige for et stort antall mennesker, basert på en test som overhodet ikke fungerte som påstått, dette ifølge Karry B Mullis.

Tvert imot hadde tiltakene sist bare negative konsekvenser for samfunnet og menneskene.

Det er ganske utrolig at politikere atter en gang vurderer å frata mennesker sin frihet og sine rettigheter på en ganske så totalitær måte, som vil få store konsekvenser for samfunnet og enkelt mennesket.

POLIITIKERE MÅ ALDRI FÅ TILLATELSE TIL Å GJØRE DETTE FLERE GANGER MOT BEFOLKNINGEN. DETTE FORSLAGET TIL ENDRINGER I SMITTEVERNLOVEN STRIDER MOT GRUNNLOVEN.

NEI OG ATTER NEI TIL ENDRING AV SMITTEVÆRNLOVEN.
i strid med menneskerettighetene!!!