Høringssvar fra Ranveig W Darokaki

Dato: 11.04.2023

Nei , dette strider mot menneskeretten vi alle har og mot demokratiet.