Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 344017

Dato: 11.04.2023

Nei til endringer i smittevernloven.