Høringssvar fra Tore Gulbrandsen

Dato: 11.04.2023

Aksepterer ikke på noen måte endring som foreslått i denne høringen.