Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 162094

Dato: 03.02.2023

Jeg ønsker ikke å gi tillatelse til karantene under pandemi.