Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 373634

Dato: 11.04.2023

Dette strider mot grunnlova og eg ynskjer ikkje at dette skal bli vedtatt. Seier nei til endringa