Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 147427

Dato: 05.02.2023

Ser ikke behov for noen omfattende smitterverlov overhodet og alldeles ikke en strrengere.

Har vi ikke immunforsvar?

Er det for å frarøve oss vår frihet?

Rimelig selvmotsigende er innskjerpet norsk smitteverslov når alt vedrørende pandemier er/jobbes for å bli WHO sitt ansvarsområde.