Høringssvar fra Torbjørn Borge

Dato: 03.03.2023

Jeg vil med dette rette innsigelse mot en ny forskriftshjemmel i smittevernloven § 4-3 a som gjør det mulig ved alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom å gi forskrifter om isolering, smittekarantene og andre begrensninger i bevegelsesfrihet på visse vilkår. Det er ikke akseptabelt med en endring som påvirker menneskets rett til bevegelsesfrihet eller tvangsvaksinering.