Høringssvar fra Kamerat 1984

Dato: 05.02.2023

På tide å vakne opp!
forskning viser at munnbind og lock down har hatt minimal påvirkning i å få vekk covid.
mer det ikkje snart tid for å sjå på bivirkninger ?

Innskrenkinger i vår friheit. Eit spel fir galleriet.
la oss få èin ende på WEF og deira slaveri.

nei til innføring av nye forskrifter. La Noreg få styre landet vårt sjølve.