Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 134031

Dato: 07.03.2023

Nei til endringer i smittevernloven!

De planlagte endringene bryter med menneskerettighetene og Norges lover, og kan ikke aksepteres!