Høringssvar fra Bente Synnes Jacobsen

Dato: 06.02.2023

Jeg er imot endringer i smittevernloven og helseberedskapsloven, da dette blant annet strider mot Grunnloven. Det finnes ingen medisinsk faglig begrunnelse, nedstengning har ført til at barn, unge og voksne har fått dårligere helse. Lockdownpolitikken har hatt en direkte bieffekt av økt dødelighet. Økonomien er også blitt ødelagt. Det er nok av eksempler rundt om i Europa og Usa som taler sitt tydelige språk om at denne WHO politikken er skadelig. Utrolig trist at vår regjering ikke står imot press fra WHO og taler maktmisbruket midt imot.

Nei til permanent lov om tvungen isolering, smittekarantene og andre begrensninger av bevegelsesfriheten.