Høringssvar fra Egil Rekkedal

Dato: 28.03.2023

Dette forslaget er en krenkelse mot det norske folks frihet og rettigheter, og må på ingen måte bli vedtatt.