Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 207135

Dato: 03.04.2023

Min oppfatning er at dette ikke er en god ide. Den permanente ordningen vil kunne føre til begrensinger i norske borgeres frihet. Vi lever i et demokrati med bevegelsesfrihet og ytringsfrihet. Sverige er et strålende eksempel på hvordan myndighetene håndterte korona, synes jeg. Totalt sett har Sverige kommet omtrent likt ut med Norge mht. overdødlighet de siste årene.

Fra våren 2020 har vi vært vitne til at divergerende synspunkter, på hvordan myndighetene behandlet koronasituasjonen, så og si ikke fikk komme til uttrykk i de ulike norske mediene, også internasjonalt. Min opplevelse er at viktig informasjon ikke kom ut til borgerne. Jeg tenker da på annen medisinering enn vaksiner (antivirale medisiner), enkle livsstilsendringer og også d-vitaminenes gode innvirkning på imunforsvaret vårt. Dette burde vi ha fått informasjon om.

Solidaritet og respekt for annerledes tenkende, uvaksinerte borgere, var stort sett fraværende. Disse ble nærmest sett på som annenrangsborgere en tid, og gode holdninger som nestekjærlighet ble omtolket, ja, nærmest misbrukt, etter min oppfatning.

Hvis dette i tillegg skal knyttes opp mot ulike betalingstjenester, må jeg si at det virker svært skremmende. Et system tilnærmet det kinesiske, credit-score-systemet er en svært dårlig ide. Her vil basale menneskerettigheter potensielt bli krenket.

Alt dette gjør at jeg som enkeltborger er imot det fremsatte forslaget.