Høringssvar fra Jeanne Wreden

Dato: 11.04.2023

NEI til endringer i gjeldende smittevernlov. Det er grunnlovstridig og erfaringene fra siste pandemi tilsier at mange av de unntaksrestriksjoner man påla mennesker og bedrifter var unødvendige og skadelige for mange. Vi må også være selvstendige i forhold til hva WHO vedtar, som ikke passer for norske forhold.

Derimot kan formodentlig gjøre mer for å skjerpe generell beredskap som gjelder utstyr, intesivsenger, og nok kompetente helsearbeidere,etc - om det trengs lovendringer for å få til dette ...?