Høringssvar fra olebarsnes@gmail.com

Dato: 03.03.2023

Nei til endring i smittevernloven som medfører at vi må overgi all suverenitet til WHO ved neste pandemi eller ved andre hendelser som kan påvirke vår helse.

Dette truer vårt demokrati! Og flere av endringene i dette forslaget bryter med menneskerettighetene og vil blandt annet føre til tvangsvaksinering, Segregering, lockdowns og overvåking. Dette er jo fullstendig galskap.