Høringssvar fra Tine Skar

Dato: 03.03.2023

Nei til endringer i smittevernloven! Nei til endringer i smittevernloven! Nei til endringer i smittevernloven!