Høringssvar fra Hemali

Dato: 11.04.2023

Jeg mener smitteloven ikke bør endres, min begrunnelse finnes i vedlagte PDF-dokument.

Vedlegg