Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 365958

Dato: 11.04.2023

- Mennesket kan ikke eies av andre og er suveren i egen kropp og sinn
- Mennesket har eiendomsrett og forvalter fellesskapet sammen
- Menneskets behov som ivaretas av samfunnet tilpasses individuelt
- Den demokratiske makten har sitt sete hos individet
- Samfunnet styres av folket gjennom en desentralisert styreform
- Myndighetene er underlagt folket
- Demokratisk makt i samfunnet kan ikke overføres ut av landet
- Demokratisk makt i samfunnet som allerede er ført ut av landet tilbakeføres
- Rettighetene til naturressursene eies av folket - og kan ikke selges til andre
- Naturens regenerative egenskaper og helhet er vårt livsgrunnlag og skal beskyttes