Høringssvar fra Norsk borger

Dato: 05.03.2023

Nei til helsediktatur!!!! slutt å innføre tvang på borgerne, dette strider imot menneskerettighetene og naturretten!!