Høringssvar fra Espen Lofthus

Dato: 11.04.2023

Det er fleire forhold ved dette som er problematisk! Og dette må utgreiast meir då det vil kunne gje frihetsberøvelse av norske innbyggjarar.