Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 394642

Dato: 11.04.2023

Jeg er sterkt I MOT denne type lovendring, da det er INGEN grunn til å frata befolkningen både frihet og til å bestemme over egen kropp og helse. Dette er stikk i strid med grunnloven, og er dermed strafferetslig dersom den innføres. Norge er IKKE MED I EU, men et eget land. Vi ønsker IKKE at WHO skal styre våre liv, ødelegge barnas fremtid, og verden forøvrig! Jeg har jobbet i helsevesenet i 30 ÅR, og jeg ser med sorg på hva som skjer innad. Det er DRAP det planlegges nå! Udugelige politikere har vi evig nok av! Så takk skal dere ha...