Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 121234

Dato: 04.03.2023

Nei til endring av smittevernloven!