Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 119890

Dato: 03.03.2023

Smittevernloven bør ikke endres, midlertidige endringer og forskrifter bør oppheves fra 2023. Forslaget er i strid med grunnloven.