Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 276437

Dato: 11.04.2023

Nei til endring i smittevernsloven og helseberedskapsloven