Høringssvar fra Svein o gruven

Dato: 12.03.2023

Dette går jeg ikke med på. WHO skal ikke ha noen råderett over mitt liv eller noen andres.