Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 268429

Dato: 11.04.2023

Jeg er imot den nye smittevernsloven. Dette er fullstendig galt, og mot menneskerettigheter. Covid sanksjon var misbruk av folkets tillit