Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 354111

Dato: 11.04.2023

Jeg protesterer mot endringer i smittevernsloven da disse endringene strider mot den norske grunnlov og helsinki deklarasjonen.