Høringssvar fra Steinar Fjærvik

Dato: 07.03.2023

Vi bestemmer selv over egen kropp og helse

Dette kommer ikke det Norske folk til å godta

Vi sier nei til dette forslaget.