Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 589454

Dato: 23.02.2023

Nei til denne forlengelsen av smittevernloven.