Høringssvar fra Marianne Nylund

Dato: 10.04.2023

Et klart rungende NEI til endringer i smittevernloven!

Dere er valgt av folket, for folket, og hverken kan eller skal innføre lover som bryter grunnloven og menneskerettighetene,