Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 727359

Dato: 27.02.2023

Jeg protesterer på det sterkeste mot dette helsediktaturet.