Høringssvar fra Elisabeth Sandhåland

Dato: 11.04.2023

Nei til en ny og permanent forskriftshjemmel i smittevernsloven.
Og nei til inngripende forslag som setter menneskerettighetene til side.