Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 215584

Dato: 06.02.2023

Covidpolitikken under den såkalte pandemien var en katastrofe uten sidestykke. Diverse ikke vitenskapelige inngripende tiltak uten forankring i hverken lov,menneskerettigheter eller vitenskap ble gjort og er forlengst tidenes største helseskandale. Den vestlige verden sliter i dag med en massig overdødelighet som følge av den helsepolitikken som ble utøvd under den såkalte pandemien.

Det er på tide å avslutte fascistiske helselover og innse at ingeting er viktigere en menneskers rett til bevegelsesfrihet og til å bestemme over egen kropp.