Høringssvar fra Turid Ulven

Dato: 01.03.2023

Med tanke på at WHO har endret sitt mandat fra å være rådgivende til å bli overnasjonalt, bør både politikere og byråkrater stille seg skeptiske til lovforslaget. Om dette lovforslaget skulle vedtas, vil essensielle menneskerettigheter automatisk bli satt til side neste gang WHO definerer en sykdom som pandemi - Certification-Of-Vaccination-ID var en scam, noe de folkevalgte burde ha satt ned foten for - hvis de hadde hatt mulighet til å handle som frie individer og på vegne av en fri nasjon. Men ingen våget å sette sin egen karriere og "troverdighet" på spill.

Om denne avtalen undertegnes vil vår frihet til å møtes, bevege oss, samt ytre oss fritt, bli erstattet med vaksine-tvang og -pass, og straff av diverse slag. Karanteneplikt, isolasjon og utestengning kommer dessuten på kant med flere paragrafer i Grunnloven. Uansett hvor rigide bestemmelser vi blir pålagt, vil ikke de folkevalgte ha noe å si.

Denne avtalen kan ikke og må ikke undertegnes.