Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 104117

Dato: 03.03.2023

Nei! Dette motstrider menneskerettighetene våre.