Høringssvar fra Håvard Pedersen-Nafstad

Dato: 11.04.2023

Isolasjon og Karantene har allerede skadet fler en covid-19, og vi ser fortsatt ringvirkningene som vil øke i omfang i årene som kommer.

Det er tydelig at storting og regjering har latt seg påvirke av feilaktig informasjon fra diverse organisasjoner og selskaper som fra mange hold ble hevdet å være feilaktig allerede fra start. Regjering og Storting klarer her ikke å skaffe til veie riktig informasjon i den grad at de kan ta gode avgjørelser på folkets vegne.

Lover som senker graden autonomi i befolkningen vil ikke gjøre oss bedre rustet mot usikre tider, men tvert imot gjøre befolkningen mindre selvstending resonerende. At mange har evnen til å tenke selvstending er selve styrken i en flokkdymanikk. Det er i brytningen av ideer oppdagelser og synsvinkler at større sjans til å ta riktige valg ligger.

Disse endringene i smittevernloven for isolering og karantene bør derfor ikke vedtas.