Høringssvar fra Gerd Stautland

Dato: 11.04.2023

Dette strider mot Grunnloven og menneskerettighetene og må stoppes!