Høringssvar fra A. Folket I Norge

Dato: 07.04.2023

A. Folket I Norge må selv bestemme.

Naturlig immunitet er første prioritet. Naturretten og Folkeretten bygger på vårt selvvalgte helsesituasjon og vårt frie valg.

B. Folket i Stortinget er fokusert på administrative kommersialiserte handelskontrakters systemer fremfor naturlig immunforsvar mot alle helsespørsmål.

Høringen fronter B. Folket på Stortinget sine økonomiske særinteresser. Ikke folkets.