Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 167840

Dato: 28.03.2023

Vi kan ikke gi myndighetene rom for kneble befolkningen som de gjorde under corona. Vi lever ikke i nord Korea .