Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 288329

Dato: 11.04.2023

Dette forslaget strider mot grunnloven.