Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 333718

Dato: 11.04.2023

Jeg er absolutt motstander av utvidelsen og endringene av smittevernloven.

Jeg ser det som absolutt nødvendig, at det først kommer en ordentlig og ærlig gjennomgang gjennom det som er blitt gjordt og det som er skjedd under coronatiden. Har tiltakene vært riktige? Har de vært hensiktsmessige? Hvordan er de langsiktige følgene av pandemien? Hva burde vi har gjort anderledes? Hvordan kan vi håndtere en pandemie på en bedre måte? Har vaksineprogrammet vært riktig? Hvor mange har bivirkninger av vaksinen? Først nå vi har gått gjennom alt dette på en grundig og åpen måte, først da kan vi finne ut hvordan vi burde håndtere en pandemi i framtiden og hvilke tiltak som er nødvendige!