Høringssvar fra Bendik Nafstad

Dato: 10.04.2023

Hørings svar

Denne loven kan ikke innføres. Så sterke virkemidler må alltid være under demokratisk kontroll, de må ha relevans og begrunnes særdeles godt. Det er ikke riktig for et "fritt" land å lage permanente unntaks regler.

Det er debattert hvor effektive unntakslovene har vært, så dette må som ett minimum utredes i hvert tilfelle av behov.

Hvem kan "ofre" noen på vegene av andre? Det krever ganske kraftig sannsynliggjøring før så ekstreme tiltak innføres. Dette er totalitære lover, og Norge trenger dem ikke.