Høringssvar fra Elisa Hovda

Dato: 04.03.2023

Forslaget må forkastes, siden det bryter med Grunnloven.